C ile sayının tersini yazdırma

#include <stdio.h>
int main()
{
int sayi, ters = 0, rakam;

printf(“basamamkli sayi giriniz : “);
scanf(“%d”, &sayi);

while(sayi != 0)
{


rakam = sayi%10;
ters = ters*10 + rakam;
sayi /= 10;
}

printf(“Tersi cevrilen sayi = %d”, ters);

return 0;
}

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir