C de RAND fonksiyonu

int rand (void);
Rastgele sayı üret
0 ile RAND_MAX aralığında bir sahte rastgele integral numarası döndürür.

Bu numara, her çağrıldığında görünüşte ilişkisiz olan bir dizi döndüren bir algoritma tarafından üretilir. Bu algoritma, seriyi üretmek için bir tohum kullanır ve srand işlevini kullanarak belirli bir değere başlatılmalıdır.

RAND_MAX, <stdlib.h> ‘de tanımlanan bir sabittir.

Belirli bir aralıkta rand kullanarak önemsiz sahte rasgele sayılar üretmenin tipik bir yolu, döndürülen değerin modülünü aralık süresine göre kullanmak ve aralığın başlangıç değerini eklemektir:

Continue Reading

C# ile Hesap makinası

C# ile Hesap makinası :


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

Continue Reading

C# ilen client server

C# ile client server  :


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

Continue Reading